Decyzją sądu, Peter Bryan do końca życia spędzi czas w izolatce w Broadmoor Hospital i miejmy nadzieję, że już żaden lekarz nie wystąpi do sądu o jego ułaskawienie.